ورنی براق کننده، ۱۲۵ میلی لیتر

ورنی براق کننده، ۱۲۵ میلی لیتر

هنرمندان  و نقاشان  با استفاده از ورني‌، سطح کار هنری اجراشده  را  می پوشانند تا با کمتر شدن تماس سطح اثر هنری با عوامل محیطی و آلودگی ها ضمن بالارفتن دوام و عمر اثر از تماس هر گونه عامل مخرب بر سطح اثر هنری کاسته شود. فیلم شفاف باقیمانده  نه تنها جنبه محافظ دارد بلکه درخشندگی بیشتر اثر هنری  باعث  زیباتر شدن اثر هنری نیز می گردد.

Date

۰۲/۰۶/۱۳۹۸

Category

افزودنی‌ها یا محلول‌ها(مدیوم)