روغن بزرک

روغن بزرک

یک روغن گیاهی و طبیعی است که از دانه‌های بزرک (دانه‌های رسیده گیاه بزرک یا کتان )بدست می‌آید. از افزودن این ماده به رنگ روغن علاوه برایجاد درخشندگی و افزایش شفافیت کاهش غلظت رنگ نیز حاصل می گردد.از آنجاییکه افزودن این ماده به رنگ روغن باعث کاهش سرعت خشک شدن می شود ،هنرمند زمان بیشتری برای خلق اثر هنری  حاصل می نماید.

Date

۱۴/۰۴/۱۳۹۸

Category

افزودنی‌ها یا محلول‌ها(مدیوم)